MWP, a obawa przegranej

Jakiekolwiek przedsięwzięcie przedstawia zawsze pewne ryzyko. Często jest to ryzyko finansowe, ale również może być to strata czasu i energii, jeżeli wysiłki okazały się nieefektywne. W każdym razie, jakkolwiek by nie było, zawsze jesteśmy wygrani, ponieważ zdoby- watny nowe doświadczenie i nowe umiejętności oraz lepiej poznajemy siebie i innych…

MWP przedstawia minimalne tylko ryzyko finansowe i nie wymaga porzucenia podstawowej pracy, ponieważ możemy podjąć tę działalność w dowolnym wymiarze godzin. Ryzyko w MWP jest raczej natury psychologicznej. Jest to działalność bardzo różniąca się od pracy większości ludzi i może to niektórych szokować. Niezależnie od tego, ile się ma dyplomów, zaczyna się od zera. Trzeba nauczyć się tego nowego zawodu i być na równi z pozostałymi dystrybutorami. Podejmujemy ryzyko porównania się z innymi, przedwczesnego zaniechania tej działalności, podczas gdy zasadniczym warunkiem powodzenia jest tutaj wytrwałość.

Nie każdy zdolny jest opuścić swoją „strefę komfortu”, by podjąć się czegoś, co czasami kompletnie przekracza jego ograniczoną wyobraźnię. Jest to jeszcze jedna racja, dlaczego MWP przedstawia tak dużą szansę! Ci, którzy czują się zdolni i zapaleni do tego, mają wszystko na wyciągnięcie ręki, aby osiągnąć sukces.

MWP w oczach pesymistycznych środków masowego przekazu. Dlaczego dziennikarze przedstawiają tylko negatywne strony tej prosperującej profesji? Dlaczego przestrzegają publiczność przed produktami, które są często doskonalej jakości ?

Zwracają się oni do swoich odbiorców. A kim są ci odbiorcy? W większości należy oni do grupy wolno przystosowujących się i ostrożnych ludzi. Są oni niezmiernie zadowoleni, że ich obawy potwierdzają się „na piśmie”!

W Stanach Zjednoczonych ta faza opozycji w stosunku do MWP, już prawie minęła i media zaczynają się o nim wyrażać w samych superlatywach. Magazyn franszyzy i MWP „Money Makers Monthly”. zyskuje sobie coraz szersze grono czytelników.

W Europie MWP znajduje się pomiędzy fazą opozycji a fazą akceptacji, z małymi różnicami w zależności od kraju, ale niewątpliwie nabierze on rozmachu we wszystkich krajach europejskich, niezależnie od ich różnic kulturalnych,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>