Motywowanie pracowników – zarażanie sukcesem

Pieniądz jest najskuteczniejszą formą motywowania pracowników. Jednakże każdy pracodawca musi wiedzieć, że pracownik sowicie wynagrodzony nigdy nie będzie tak efektywnym pracownikiem, jak pracownik usatysfakcjonowany tym, że robi coś, co lubi i co się chwali. Dlatego płaca i pochwały w postaci informacji zwrotnej oraz szereg coachingów, które mają na celu zarażenie ludzi sukcesem są jedyną drogą ku obopólnej wygranej. Prawidłowe motywowanie pracowników jest dla nich inspiracją, której źródło znajdują w zadowoleniu. W tym celu pracownikom należy się stwarzać jak najdogodniejsze miejsca pracy, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. W tym miejscu kłonia się wobec tego poznanie człowieka, jego pasji, zainteresowań, przekonań oraz predyspozycji, które nie bez powodu znalazły się na ostatnim miejscu. Są ważne, niemniej jednak są jedynie furtką do osiągania przez „górę” sukcesów, a kluczem do niej jest to, co pozostałe. Jeśli na to pracodawca nie będzie zwracał uwagi, każdy pracownik będzie rozgraniczał pracę od życia prywatnego, tworząc granicę, której skutki bezwzględnie znajdą odzwierciedlenie w efektywności pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>