MARKETING WIELOPOZIOMOWY

Przeżywamy obecnie przełomowy okres w historii naszej ekonomiki i socjologii. Klimat naszej pracy zmienia się. Środki masowego przekazu mówią o kryzysie ekonomicznym. Podczas gdy wiele zakładów pracy, aby przetrwać, zmuszonych jest redukować swój personel, gdy inne bankrutują, każdego dnia powstają nowe przedsiębiorstwa. Niektóre z nich rozwijają się w zadziwiająco szybkim tempie oraz osiągają ogromne zyski.

Często dotyczy to przedsiębiorstw, które w jakiś sposób zmodernizowały swoją pracę. Te nowatorskie zmiany mogły zaistnieć na różnych etapach działalności zakładu. Mogła to być koncepcja nowego, oryginalnego produktu. Walkman na przykład nadał nowego rozmachu firmie Sony, która go stworzyła.

Mogło to być technologiczne ulepszenie produktu. Doskonałym przykładem są płyty nagraniowe. Płyty kompaktowe ukazały się 15 lat temu i praktycznie wyeliminowały płyty winylowe. Co się dzieje obecnie? Podczas gdy przedsiębiorstwa produkujące płyty winylowe zmuszone były zwalniać pracowników lub zaprzestać działalności, producenci płyt kompaktowych prosperują.

Innowacje w zakresie produkcji pozwoliły przedsiębiorstwom przemysłowym obniżyć jej koszt. Automatyzacja produkcji taśmowej zapewniła lepszą wydajność i pozwoliła osiągnąć lepsze rezultaty.

Mogła również wchodzić w grę zmiana miejsca produkcji. Delokalizacja pozwoliła wielu przedsiębiorstwom zmniejszyć koszt wytwarzania ich wyrobów, Etykietki „Madę in Taiwan” lub „Madę in China” nikogo już nie dziwią. Delokalizacja pozwala produkować tanio tam, gdzie siła robocza oraz składowanie są tańsze. Wytwarza się więc produkty dobrej jakości po korzystnych cenach. Koszty transportu natomiast znacznie obniżyły się w ostatnich latach.

Innowacja może dotyczyć również dystrybucji. Jest zresztą powszechnie znanym, że dzisiaj w Europie innowacja w zakresie dystrybucji produktów, stanowi główną ekonomiczną stawkę. Powstają i rozwijają się nowe jej formy, takie jak: sprzedaż korespondencyjna, telesprzedaż, sprzedaż w domach itd. Liczne przedsiębiorstwa poszukują nowych sposobów zaspokojenia potrzeb swoich klientów. Coraz więcej mówi się o formie dystrybucji, jaką jest sprzedaż wielopoziomowa (MWP), inaczej zwana marketingiem sieciowym. Ta forma marketingu pojawiła

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>