Manager – nauczyciel

Manger nie jest terapeutą kierującym ścieżką rozwoju pracowników. Jest zdecydowanie bardziej nauczycielem, który przekazuje cenną wiedzę potrzebną pracownikom w celu samorealizacji i realizacji celów struktury, w której istnieją. Dlatego manager- coach musi umieć słuchać członków swojego zespołu, aby wiedzieć, jaką kwestię podczas swoich prezentacji poruszyć, która pozwoli im na swobodne odnalezienie odpowiedniej drogi. Rozwiązania wielu problemów nie są łatwe i aby manager był w stanie nauczyć swój zespół pokonywania trudności, musi zdobyć jego zaufanie i odwrotnie. Żaden bowiem nauczyciel nie jest dla swoich uczniów mistrzem, gdy relacje między nimi się nie kleją czy ich wzajemne zaufanie zostaje nadszarpnięte wieloma niepotrzebnymi aspektami. Przekazując wiedzę, manager- nauczyciel jest jak ojciec, który nie wykłada kawy na ławę, lecz dzięki istotnym informacjom stwarza prostą drogę do zrozumienia i nabycia umiejętności kreatywnego myślenia. Pewny siebie manager ma większe szanse na zbudowanie pewnego siebie zespołu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>