List promocyjny

List promocyjny jest przesyłką skierowaną do konkretnej osoby i w konkretnym celu. Aby podkreślić indywidualność przekazu, umieszcza się w nagłówku imię i nazwisko osoby (lub nazwę firmy), do której się zwracamy – co jest dowodem na to, że przesyłka nie została rozesłana przez automat. Jest to najlepsza forma promocji, ale przy większych akcjach bardzo pracochłonna, co niestety istotnie podnosi jej koszt.

Mailing to rozsyłanie listów promocyjnych do większej grupy osób. Istnieją przy tym dwa rozwiązania: firma może posiadać własną listę dystrybucyjną, mowego (szczegóły w następnym podrozdziale), bądź też korzystać z usług innego podmiotu, na przykład portalu, który będzie rozsyłał listy w naszym imieniu (identycznie, jak to miało miejsce w wypadku stopek reklamowych – tyle że tutaj mamy do czynienia nie z doklejką w stopce, ale z całym listem).

Kluczem do komercyjnego sukcesu mailingu jest odpowiednie targetowanie (wybór grupy docelowej działań promocyjnych – piszemy o nim w pierwszej części książki przy okazji omawiania segmentacji rynku). Zdecydowanie odradzamy natomiast korzystanie z ofert nieznanych firm, które proponują – za relatywnie niewielkie pieniądze – masowe rozsyłanie listów reklamowych: zazwyczaj jest to zwykły spam, a skuteczność tego typu działań jest bliska zeru. ?Jeśli już decydujemy się na zakup bazy adresów e-mailowych, skorzystajmy z pewnego źródła A najlepiej jest zbudować własną bazę – parę porad na ten temat znajduje się w kolejnym podrozdziale, poświęconym listom mai- lingowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>