Liczba wizyt i użytkowników

Oprogramowanie do analizowania ruchu w ośrodku www tak naprawdę niczego nie analizuje – tworzy jedynie różnego rodzaju zestawienia, które mogą być poddawane dalszej obróbce, czyli właściwej analizie. W tym podrozdziale zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, jakie pożyteczne informacje można zdobyć dzięki raportom wygenerowanym przez automat. Jako przykład posłuży nam Webalizer – popularny program do analizy ruchu na witrynie (więcej informacji o tym programie można znaleźć na stronie internetowej www.webalizer.com).

Liczbę wizyt należy odnosić do liczby użytkowników (unique users). Przeważnie liczba wizyt jest zdecydowanie większa od liczby użytkowników: oznacza to, że przeciętny internauta odwiedza serwis kilkakrotnie w analizowanym okresie. W wypadku, gdy liczba wizyt zbliża się do liczby internautów, mamy do czynienia ze zjawiskiem niskiej lepkości serwisu: internauci wprawdzie trafiają na badane strony, ale już nie powracają na nie. To dość niepokojący objaw i przyczyny takiego stanu rzeczy należy dokładnie zbadać.

Dzieląc liczbę odsłon stron przez liczbę wizyt, otrzymujemy bardzo ciekawy wskaźnik: przeciętną liczbę stron obejrzanych przez użytkownika w czasie jednej sesji. Przykładowo, jeśli w okresie tygodnia serwis odnotował 32 000 odsłon stron i 4000 wizyt, oznacza to, że na jedną wizytę przypada przeciętnie osiem odsłon.

Niektóre systemy analityczne pozwalają również na sporządzenie raportów na temat przeciętnej długości wizyty, czyli czasu spędzanego na stronach www. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym lepiej (sygnalizuje to duże zainteresowanie: internauci nie tylko otwierają strony, lecz także zapoznają się z ich zawartością).

Zaawansowane oprogramowanie pomiarowe umożliwia ponadto identyfikację dotychczasowych (powracających) i nowych użytkowników, a w wypadku tych pierwszych jest nawet możliwy pomiar czasu, jaki upłynął od ostatniej wizyty. Oczywiście statystyki takie działają pod warunkiem, że użytkownik akceptuje pliki wysyłane przez program do jego komputera (cookies).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>