Liczba użytkowników, którzy mieli kontakt z reklamą

Wskaźnik ten jest szczególnie istotny w wypadku reklamy wizerunkowej – mającej na celu promocję marki – której głównym zadaniem jest pokazanie reklamy jak największej liczbie użytkowników. Jedynym wiarygodnym źródłem informacji o użytkownikach oglądających reklamę jest oprogramowanie adserwe- rowe. Wewnętrzne systemy statystyk nie są w tym wypadku miarodajne, pokazują bowiem liczbę użytkowników na stronie, nie uwzględniając rotacji (zamiennego wyświetlania) reklam lub sytuacji, w której wyświetlenie całej zawartości strony zostało wstrzymane przed załadowaniem banera.

CTR (click through ratio) to popularny wskaźnik, mierzący stosunek liczby kliknięć na reklamę do liczby jej odsłon. Jest obliczany z wzoru: CTR = LC / LE X 100% gdzie CTR – wskaźnik zainteresowania stroną docelową, LC – liczba kliknięć na reklamę, LE – liczba odsłon reklamy. Jeżeli firma wykupiła 20 000 odsłon reklamy, a liczba kliknięć wyniosła 250, to wskaźnik CTR wyniesie:CTR = 250 / 20 000 x 100% = 1,25%

W ostatnim czasie obserwuje się systematyczny spadek wskaźnika CTR. Wskaźnik ten bywa niesłusznie utożsamiany z zainteresowaniem reklamą, podczas gdy tak naprawdę jest jedynie wyrazem zainteresowania stroną docelową. Kampanie wizerunkowe wcale nie muszą wykazywać wysokich wartości wskaźnika CTR – w takich wypadkach równie ważna jest liczba osób, którym wyświetlono reklamę zawierającą na przykład logo firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>