Lata 90.

Bieżące lata trudniejsze są do odcyfrowania. Brak perspektywy czasu utrudnia to zadanie. Ale takie słowa jak: środowisko, kokoning, natura, technologia, bio, powrót do źródeł, czystość, jawność, etyka… pojawiają się jako najbardziej charakteryzujące epokę.

Niektórzy futurolodzy dogłębnie przestudiowali to zagadnienie. Ich spostrzeżenia bogate są w refleksje. Faith Popcorn była założycielką przedsiębiorstwa pod nazwą BrainreserveJ, którym sama zarządza. Jest to amerykańskie przedsiębiorstwo porad marketingowych, które zdobyło sobie ostatnio światową reputację. Przydomkiem jego jest „Nostradamus marketingu”, a klientami jest większość gigantycznych przedsiębiorstw jak np. Coca Cola, Gillette, Martini, AT&T. Stosują one system zarządzania oparty na opracowanej przez Brain- reserve metodzie analizy zgodności z. tendencjami.

Faith Popcorn, wraz ze swoim zespołem zastosowała metodę, zwaną „brainslorming”1 lub „burzą mózgów”, aby wyłonić dziesięć głównych nurtów, które charakteryzują życie codzienne w Stanach Zjednoczonych. Lista ich figuruje w aneksie 1

Przez ostatnich około piętnastu łat Amerykanin – John Naisbitt, wydaje swój Trend Raport (Raport Tendencji), który sprzedaje się po 15 000 dolarów za egzemplarz. Analizując zawartość prasy pisanej oraz wiadomości telewizyjnych, jak też częstotliwość powtarzania się pewnych tematów w wiadomościach, ekipa Na- isbitta wyłoniła „Megalrends” (Główne Tendencje), które mają wpływ na naszą makroekonomię T

Na ogół przyjmuje się, że Europa podąża za przykładem amerykańskim z pięcioletnim opóźnieniem. Mentalność europejska nie zawsze jednak jest dokładnym odbiciem mentalności, którą obserwuje się w Stanach Zjednoczonych. Nasza kultura „starego kontynentu” ma swoja specyfikę, swoje bogactwo.

Niektóre europejskie badania zasługują na to. aby je zacytować. CREDOC1 prowadzi od 1992 roku coroczną ankietę poświęconą „głównym tendencjom konsumpcyjnym” we Francji. CJD zgromadziło prace licznych ekspertów w książce zatytułowanej „Stworzyć pracę jutra”. Stosując taką samą technikę jak futurolodzy amerykańscy, można w Europie wyłonić sześć głównych nurtów, które będą charakteryzowały najbliższe lata.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>