Korzyści z analizy potrzeb szkoleniowych pracowników

Badanie potrzeb szkoleniowych zatrudnionych to fachowe narzędzie w rękach Mangera. Dzięki niemu dostaje on ścisłe informacje na temat indywidualnych postaw członków zespołu, poziomu ich wiedzy, kwalifikacji, które mają istotny wpływ na rozwój firmy oraz ich oczekiwań. Nie sposób brnąć bowiem do celu, gdy nie wie się, na jakim etapie rozwojowym są pracownicy i jaki potencjał w nich drzemie. Jakie są wobec tego korzyści z powyższej analizy? Dzięki niej manager oprócz poznania potrzeb i oczekiwań pracowników, będzie wiedział jakiej płaszczyźnie należy się baczniej przyjrzeć i poprawić jej działanie, poszerzy swoją wiedzę na temat mocnych i słabych stron zatrudnionych oraz łatwiej będzie mu stworzyć ścieżki rozwoju dla pracowników. Ponadto dzięki tak zdobytym wiadomościom managerowi o wiele łatwiej będzie wybrać formę coachingu, zmotywować pracowników oraz zdecydowanie szybciej osiągnięte zostanie ich zadowolenie, a wraz z nim postawione cele. Analiza ta daje jeszcze coś, co nazwać można możliwością ukształtowania w zespole systemu wartości, który jest kompromisowym rozwiązaniem dla wszystkich członków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>