Kontrola końcowa

Bieżąca kontrola marketingu bezpośredniego jest dość skomplikowana i zależy od rodzaju wybranych w danej kampanii działań. I tak na przykład w razie rozsyłania reklam do subskrybentów biuletynu e-mailowego trzeba przede wszystkim uważnie śledzić korespondencję zwrotną oraz wskaźnik rezygnacji (jego wysoki poziom może świadczyć o zbyt nachalnej reklamie lub nadmiernej częstotliwości rozsyłania komunikatów promocyjnych). Z kolei w wypadku marketingu bezpośredniego prowadzonego za pomocą stron www (personalizacje, katalogi, sklepy) cennym narzędziem kontrolnym mogą okazać się programy analizujące ruch na stronie.

Kontrola bieżąca promocji sprzedaży jest ściśle uzależniona od działań, które zostały wybrane do realizacji w danej kampanii. Posłużmy się wcześniejszym przykładem wersji demonstracyjnej oprogramowania, zamieszczonej na stronie www: kontrola równoległa będzie polegała na bieżącym analizowaniu liczby osób, które trafiły na stronę z programem, oraz liczby pobrań wersji demonstracyjnej.

Bieżąca kontrola działań promocyjnych ma przede wszystkim na celu sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów kompozycji promocyjnej (promotion mix) i wychwycenie ewentualnych błędów popełnionych w fazie planowania. W razie stwierdzenia znacznych odchyleń od wcześniejszych założeń firma powinna skorygować wcześniejsze plany, po czym przystąpić do ponownej kontroli równoległej.

Termin kontrola bywa potocznie używany w znaczeniu kontroli końcowej, chociaż pojęcia te w żadnym wypadku nie są tożsame. Kontrola końcowa jest prowadzona po zakończeniu pewnego etapu lub całości kampanii, jest podsumowaniem przeprowadzonych działań. Jeśli w trakcie kampanii wyniki kontroli równoległej (bieżącej) spowodowały korektę wcześniej zaplanowanych działań, powinno znaleźć to odzwierciedlenie w raporcie końcowym (najlepiej jest wówczas wykazać skuteczność działań przed korektą i po niej).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>