Konkursy i loterie na stronach www

Najczęściej stosowanym w sieci rodzajem promocji sprzedaży są konkursy i loterie. Różnica między obiema formami jest oczywista: w konkursie o zwycięstwie decydują wiadomości lub umiejętności uczestników, w loterii natomiast zwycięzcy są wyłaniani w drodze losowania.

Konkurs lub loteria prowadzone na stronach www to bardzo skuteczny środek promocji – zarówno firmy, jak i konkretnego produktu. Zazwyczaj informacje o konkursie internetowym lub loterii są przedmiotem reklamy banerowej lub – w wypadku większych konkursów – nawet reklamy w mediach tradycyjnych. Dzięki takim działaniom firma odnosi wiele korzyści:

Konkurs (loteria) przyciąga na strony internetowe większą liczbę użytkowników, co oznacza popularyzację danego ośrodka www w sieci. Użytkownicy wypełniają zwykle ankietę, w której podają dane na swój temat. Informacje te są bardzo cenne dla firmy i mogą być wykorzystywane w późniejszych działaniach.

Konkurs (loteria) podnosi znajomość marki danej firmy lub jej produktów. Firma osiąga dodatkowy efekt promocyjny – o nagrodzie czy konkursie jest zwykle głośno w sieci, co oznacza dodatkową promocję typu mouth-to-mouth (poczta pantoflowa, promocja nieformalna).

Dzięki emocjonalnemu zaangażowaniu uczestników akcja promocyjna ma działanie długofalowe – jest dobrze zapamiętywana przez odbiorców. Firma może wykorzystać tę formę promocji do dalszych działań marketingowych. Przykładowo, w ankiecie może znaleźć się prośba o podanie adresu e-mailowego i o zgodę na przesyłanie materiałów informacyjnych lub comiesięcznego biuletynu (takie działania dodatkowo wiążą użytkownika z witryną firmy).

Z drugiej strony trzeba podkreślić konieczność bardzo dokładnego zaplanowania konkursu czy loterii – na organizatorów czyha w sieci kilka pułapek. Największym zagrożeniem są tu zawodowi uczestnicy wszelkich promocji, którzy przeszukują Internet pod kątem organizowanych konkursów i loterii. Pozyskany w ten sposób użytkownik często nie jest, niestety, potencjalnym klientem promującej się za pomocą konkursu czy loterii firmy.

Jak sprawić, by konkurs lub loteria były rzeczywiście efektywnym środkiem promocji w sieci? Nie ma tutaj uniwersalnego rozwiązania, które można by polecić wszystkim firmom, ograniczymy się więc do podania bardzo ogólnych wskazówek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>