Kodeks deontologiczny związku zawodowego sprzedaży bezpośredniej

MWP jest oparty głównie na zasadach sprzedaży bezpośredniej, dlatego można do niego zastosować te same reguły postępowania etycznego. W większości krajów europejskich, istnieją związki zawodowe sprzedaży bezpośredniej, reprezentowane na skalę europejską przez Europejską Federację Związków Zawodowych Sprzedaży Bezpośredniej (FEDSA, Federation of European Direct Seiling Assotiationsj oraz na skalę światową przez Światową Federację Związków Zawodowych Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA, World Federation of Direct Seiling Assotiationsj.

Te organizacje opracowały reguły postępowania, zgodnie z kodeksem deontologicznym. które wszyscy ich członkowie zobowiązują się respektować. Wiele przedsiębiorstw MWP jest członkami takich związków oraz włączyły one przepisy tego kodeksu do kontraktów, jakie wiążą ich z dystrybutorami. Nieuczciwy dystrybutor, który naruszy normy postępowania, zostanie ukarany utratą prawa wykonywania tego zawodu.

Kodeks deontologiczny Związków Zawodowych Sprzedaży Bezpośredniej podaje trzy rodzaje przepisów: – reguły postępowania, mające na celu ochronę konsumenta, takie jak: gwarancja autentyczności produktu, gwarancja dokładnej i szczerej informacji, dobrej obsługi klienta, reklamacji po sprzedaży oraz czasu na refleksję,

– reguły postępowania odnoszące się do sprzedawców, które ujmują normy deontologicznc, dotyczące tego sposobu rekrutacji, którą powinna charakteryzować wysoka etyka, konieczność pisemnej umowy, skromny charakter ewentualnego wpisowego, odpowiednie przeszkolenie, udostępnienie składu produktów,

– reguły postępowania pomiędzy przedsiebiorstwam- i, będącymi członkami Związku Zawodowego Sprzedaży Bezpośredniej, które mają na celu czuwanie nad respektowaniem lojalnej konkurencji, zabraniające np. oczerniania jednego przedsiębiorstwa przez inne.

Te ogólne przepisy Kodeksu stosuje się do MWP, ale konieczne jest skompletowanie ich bardziej szczegółowymi przepisami, dotyczącymi tego rodzaju dystrybucji. Niektóre z nich odnoszą się głównie do przedsiębiorstwa, inne bardziej do dystrybutorów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>