Kilka słów o rekrutacji pracowników

Wybranie pracownika nie jest takie proste, jakby mogło się wydawać tym, którzy nie muszą tego dokonać. Ocenianie pracowników na oko to szaleństwo, którym stosunkowo często posiłkują się rekrutujący. Pracownik przecież nie może być tanią siłą roboczą, ma współpracować z firmą, a nie zapełniać jedynie wolny wakat. Wdrożenie do rekrutacji pewnej psychologicznej płaszczyzny, na której kandydat oprócz tego, że może się zaprezentować z jak najlepszej strony, może zadać pytania i wejść w konwersację z rzetelnie przygotowanym rekrutującym, czyni u samych podstaw rekrutację jako źródło poznania ludzkich zasobów. Bez odpowiedniego przygotowania, przeczytania życiorysów i listów motywacyjnych nie dokona się trafnego wyboru. Bo nie o kogoś tu chodzi, lecz o człowieka, który będzie pełnił ważną funkcję w całej strukturze firmy. Zarówno rekrutujący jak i rekrutowany muszą być odpowiednio przygotowani do rozmowy, aby przysłowiowe „coś” z tego wyszło. W przeciwnym razie obie strony ponoszą klęskę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>