Kilka słów o opiniach pracowników

Uwzględnianie opinii pracowników w firmie na temat jej funkcjonowania, pracowniczych oczekiwań, tego co się podoba, a co mogłoby się zmienić, jest niezwykle konieczne. Trudno przecież zatrudniać kapitał ludzki bez szacunku dla jego zdania, a firmę prowadzić jedynie na zasadzie składania dyspozycji, deklaracji, wymagań i nakładania obowiązków. Kultura wymiany informacji stanowi bowiem źródło dopasowania się do działania w strukturze organizacyjnej osób o różnych wartościach, przekonaniach, potrzebach, a zwłaszcza kompetencjach i zdolnościach, które powinny być sprawiedliwie nagradzane. Organizowanie spotkań, na których pracownicy mogą przedstawić swoje opinie czy sporządzanie anonimowych ankiet dzięki którym łatwiej jest pracownikom wypowiedzieć się to działania na plus firmy. Takie działania pozwalają pracownikom mocniej angażować się w sprawy miejsca pracy, lojalniej podchodzić do potrzeb firmy i odczuwać, że mają dla jej funkcjonowania cenny wpływ.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>