Jak udzielać pracownikom krytyki?

Każdy pracownik posiada pełne prawo do szacunku. Kodeks pracy ściśle broni pracowniczych praw, a więc szefowie czy managerowie muszą mieć ten aspekt szczególnie na uwadze. Krytyka wobec błędów członków zespołu pozostaje jednak niezastąpioną formą motywacji. Dlaczego? Bo jedynie dzięki niej, choć musi ona posiadać charakter krytyki konstruktywnej, pracownik jest w stanie przyznać się do błędu i poczynić kroki, które zmienią jego postępowanie. Managerowi nie wolno krytykować w sposób aluzyjny, używając epitetów godzących w dobre imię pracownika, czy stosować agresji słownej. Ponadto rozmowa, która ma na celu skrytykować pracownicze zachowanie musi odbyć się w miejscu i czasie, które nie są dostępne dla osób trzecich. Tak niezwykle trudne zadanie zostaje wykonane tylko przez dobrego managera, któremu nieobce są te zasady. Popadanie lidera w skrajną aktywność nie osiąga zamierzonego celu, rodzi agresję, złość i nie wróży dobrze przyszłym relacjom. Należyte opanowanie emocji jest zatem źródłem sukcesu w tym temacie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>