Jak przygotować pracownika do oceny?

Jeżeli manager w odpowiedni sposób przedstawi swojemu zespołowi warunki, na których będą pracować, komunikować się z nimi na wcześniej ustalonych zasadach, monitorować przebieg ich działalności i uświadomi pracownikom, o tym, że ich współpraca, rozwój i efekty pracy będą oceniane, ma wielkie szanse dobrze poprowadzić efektywny zespół do celu. Członkowie zespołu nie mogą odbierać systemu oceniającego jako zło konieczne. Jest ono bowiem formą motywacji, która stanowi istotną część ich ścieżki rozwoju. Ważne są zatem konkretne określenie oczekiwań i pomoc w sytuacjach wymagających rzetelnego doradztwa. Idąc ta drogą, rozmowa oceniająca nie będzie sprawiała stresu żadnej ze stron, a przeprowadzona w formie dialogu pozwoli na jeszcze bardziej dogłębną analizę pracy. Aby rozmowa była skuteczna, zarówno manager jak i pracownicy powinni się do niej rzetelnie przygotować. Podczas niej bowiem rozpatrywane są wszelkie sprawy dotyczące zakresu obowiązków i działalności na drodze do sukcesu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>