Jak powinien wyglądać rzetelnie przygotowany e-learning?

Dobrze przygotowany e-learning to więcej niż połowa sukcesu w przyniesieniu korzystnych rezultatów szkolenia. Ci, którzy muszą go stworzyć bądź wybrać, powinni wiedzieć sporo na ten temat. Bo nie wystarczą fachowe informacje, w e-learningu liczy się ich przekaz. W obliczu potrzeb jakie zgłaszają pracownicy, ważne są zatem przejrzyste i klarowne schematy pozwalające na utrwalenie przeczytanych wiadomości. Ponadto niepodważalnie skuteczne w e-learningu są ilustracje, którymi mogą być wykresy, diagramy lub rysunki. Linki z dodatkowymi uzupełniającymi wiadomościami w postaci pdf pozwalają poszerzyć u pracownika wiedzę z danego obszaru. I to, co dla szkolenia internetowego jest ważne, e-learning nie może rozpraszać uczącego się zbyt bogatą grafiką. Wybierać wobec tego należy skromną szatę graficzną, przyjazną dla oka i nierozpraszającą uwagi. Jeżeli chodzi o czas, który pracownik ma poświęcić dla jednorazowej lekcji, nie może on przekraczać około 20 minut. Jest to czas skutecznego wykładu lub przeczytania tekstu, który musi zostać przyswojony podczas samodzielnej pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>