Jak działa system Usenet?

W wypadku Usenetu można zarówno przeglądać zasoby (czytać wiadomości innych osób), jak i dodawać własne opinie. Do korzystania z list dyskusyjnych służą najczęściej programy pocztowe, np. Outlook Express, oraz przeglądarki (Internet Explorer – opcja DYSKUSJA): można z nich również korzystać poprzez strony www (przykład to serwis w portalu Gazeta.pl: www.ga- zeta.pl/usenet). Dokładny opis działania systemu Usenet znajdziemy na stronie www.usenet.pl.

Osią każdej grupy dyskusyjnej jest serwer Usenet News, który obsługuje wiele grup tematycznych. Każda wiadomość, która jest wysyłana na taki serwer, trafia równocześnie do osób, które subskrybują daną grupę (skonfigurowały swoje programy w komputerze w sposób umożliwiający systematyczne pobieranie nagłówków nowych wiadomości). Jeśli użytkownik (na podstawie tematu) zainteresuje się wiadomością, ściąga ją na swój komputer – może ją wówczas odczytać lub na nią odpowiedzieć.

Każda wiadomość może być przesłana do jednej lub kilku grup dyskusyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że nie warto bezmyślnie rozsyłać tej samej in- formacji do wielu grup – przesyłka powinna być związana z tematem dyskusji, w przeciwnym wypadku narazimy się na niezbyt przyjazne reakcje ze strony bywalców danej grupy.

Wiadomość, która została wysłana do serwera News, jest na nim przechowywana przez określony czas, zwykle kilka tygodni lub miesięcy. W sieci istnieją jednak archiwa grup dyskusyjnych, z których można korzystać (to też powinno zainteresować każdą firmę – warto sprawdzić, co pisano w ostatnim czasie na jej temat oraz o konkurencji).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>