Jak chwalić pracowników?

Pochwała w przeciwieństwie do nagany, upomnienia czy krytyki może mieć miejsce w publicznym gronie. Jeśli managerowi zależy na dawaniu dobrego przykładu, umiejętnie może posłużyć się kompetentną, rzeczową i bez nadmiernej empatii pochwałą członka zespołu, któremu właśnie ona się należy. Krytykować odpowiednio konstruktywnie należy zawsze prywatnie, pochwałę można stosować w większym kręgu, który przypuśćmy stanowi potencjalną grupę ludzi chcących naśladować pochwalonego. Niemniej jednak pochwała musi dotyczyć konkretnego czynu bądź sytuacji. Pracownik musi dokładnie wiedzieć, czym zasłużył sobie na pochwałę. Tak pozytywne motywowanie wzmacnia ludzi do wspinania się o stopień wyżej w swojej karierze i wykonywania powierzonych obowiązków. Podczas pochwały warto przypominać o pożądanych przez firmę zachowaniach pracownika, które mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie firmy. Co więc chwalić w ludziach? Na pewno progres ich pracy oraz starania kończące się sukcesem. Managerowie dobrze wiedzą, że pracownicy potrzebują pochwał. Niemniej jednak nie stosują ich wobec sumiennych, rzetelnych, odpowiedzialnych i uczciwych członków zespołu, gdyż jak mówią są to zbyt oczywiste kwestie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>