Internet jako miejsce prowadzenia marketingu bezpośredniego

Marketing bezpośredni to zespól narzędzi, za pomocą których firma dociera z indywidualną ofertą do potencjalnych nabywców jej produktów lub usług. W marketingu tym działania mają na celu wywołanie określonej reakcji nabywcy, przeważnie chodzi tutaj o złożenie zamówienia lub dokonanie zakupu.

Internet, jako medium interaktywne, nadaje się wręcz idealnie do prowadzenia tego typu działań, przy czym są one stosowane oddzielnie na rynku B2C (business-to-client, rynek detaliczny) i oddzielnie na rynku B2B (business-to- -business, rynek przemysłowy).

Najczęściej stosowanymi narzędziami e-marketingu bezpośredniego są: personalizacje serwisów internetowych połączone z prowadzeniem baz danych klientów, działania z wykorzystaniem przekazu e-mailowego oraz list mailingo- wych (omówione dokładniej w rozdziale poświęconym tekstowym formom komunikacji z klientami), interaktywne katalogi na stronach www, wreszcie katalogi uzupełnione możliwością składania zamówień on-line, czyli wirtualne sklepy.

Wiele serwisów oferuje możliwość personalizacji przekazu pod kątem indywidualnego odbiorcy. Internauta, odwiedzając serwis po raz pierwszy, wypełnia ankietę, w której określa zakres interesujących go informacji oraz preferencje dotyczące sposobu prezentowania określonych treści na stronie. Podaje przy tym podstawowe informacje o sobie, po czym definiuje swój login (nazwę użytkownika) i hasło. Po rejestracji system jest gotowy do działania: każda następna wizyta tego użytkownika będzie rozpoczynała się od spersonalizowanej strony startowej, pod warunkiem, że wpisze on podany wcześniej login oraz poda prawidłowe hasło.

Personalizacja jest narzędziem używanym nawet przez duże serwisy informacyjne – nadaje się przede wszystkim do zastosowania na rynku B2C, gdzie witryna jest odwiedzana przez dziesiątki tysięcy osób dziennie. W takich wypadkach jakiekolwiek indywidualne działania w odniesieniu do klientów są raczej niemożliwe – dlatego właśnie zastępuje je automat, dokonujący personalizacji na podstawie podanych przez użytkownika kryteriów.

Personalizacja jest korzystna dla obu stron: użytkownikowi umożliwia szybkie dotarcie do interesujących go wiadomości, właściciel serwisu natomiast otrzymuje bardzo ważne informacje na temat swoich klientów i ich preferencji. Dane te są przechowywane w bazie, mogą być więc przedmiotem obróbki i późniejszych analiz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>