FUNKCJONOWANIE MWP

MWP wzoruje się zarówno na zasadach franszyzy, jak też sprzedaży bezpośredniej. Franszyzy, ponieważ działa on na zasadach niezależnych, lecz w bliskim kontakcie z producentem. Wzorem zaś sprzedaży bezpośredniej istnieje w tym systemie tylko jeden pośrednik pomiędzy fabrykantem a konsumentem. Jest nim niezależny dystrybutor.

Łącząc w sobie zasady zarówno franszyzy, jak też sprzedaży bezpośredniej MWP pozwala jednak uniknąć niekorzystnych stron każdej z nich. Przedsięwzięcie działalności w MWP, nie wymaga kapitału, jaki niezbędny jest przy kupnie franszyzy, a techniki sprzedaży niezależnego dystrybutora dalekie są od tych, jakie stosują akwizytorzy lub domokrążcy.

Nowy zawód niezależnego dystrybutora w systemie MWP jest zdecydowanie różny od znanych dotychczas form dystrybucji. Celem tego rozdziału nie jest zagłębianie się w szczegółach MWP. Bibliografia, znajdująca się na końcu tej książki, podaje różne prace na ten temat. Ażeby móc zrozumieć jego podstawowe zasady, konieczne jest zapoznanie się z jego głównymi założeniami. Jedna z definicji MWP brzmi:

Jest to sposób sprzedawania produktów bezpośrednio konsumentowi, poprzez sieć niez.alet.nych dystrybutorów zbudowaną na zasadzie sukcesywnego sponsorowania, vf którym wynagrodzenie składa się z marży pochodzącej ze sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz Z premii, której podstawą jest obrót grupy zbudowanej przez danego dystrybutora.

Z jednej strony, jest więc producent, który odwołuje się do systemu MWP, by sprzedać swoje wyroby, z drugiej – indywidualne osoby, zwane dystrybutorami, które otwierają swoje własne przedsiębiorstwa dystrybucji. Każdy now’y dystrybutor musi być wprowadzony przez już działającego dystrybutora, zwanego sponsorem.

W Stanach Zjednoczonych IBM, AT&T, Colgate Palmolive, Gillette oraz wiele innych producentów powietrza przedsiębiorstwom działającym na zasadzie MWP sprzedaż wszystkich lub części swoich produktów, lub też otwiera swoje własne filie sprzedaży wielopoziomowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>