Franszyza

Ażeby uniknąć problemów związanych z personelem, niektóre przedsiębiorstwa przyjęły system franszyzy. Do producenta należy wówczas koncepcja produktu, reklama oraz koncepcja punktu sprzedaży. Ceduje on natomiast, na niezależnego dystrybutora, prawo sprzedaży. Pomysł ten ma na celu przywiązanie klientów. Zapewnia im to jakość produktów i usług, niezależnie od tego, w jakim miejscu dokonują zakupów.

Przypatrzmy się jeszcze raz przykładowi Mc Do- nald’sa. Otwierając restaurację, założyciele postanowili sprzedawać hamburgery. Dobrali składniki do ich przygotowania. Bułeczki są zawsze dokładnie takie same. Czapeczki sprzedawców są jednakowe we wszystkich krajach. Kącik dla dzieci jest identyczny czy to jest w Moskwie, czy w Montrealu.

W zamian za to zarządcy wszystkich restauracji Mc Donaid’sa są niezależni. Kupili oni prawo sprzedaży jego hamburgerów, przechodzą oni szkolenie obsługi klientów, aby jej jakość była wszędzie jednakowa. Mc Donald’s otrzymuje nieduży tylko procent od sprzedaży każdego hamburgera. Ponieważ sprzedaje się ich bardzo dużo na całym świecie, daje mu to ogromny dochód.

Właściciele punktów sprzedaży w systemie franszyzy, prowadzą swój własny, niezależny biznes, wykorzystując ciekawą koncepcję założyciela oraz oszczędności, wynikające z systemu sieciowego.

Takie przedsiębiorstwa, jak: Hertz, Avis, Benetton oraz wiele innych, dają właścicielom punktów sprzedaży swoją nazwę, reputację, reklamę, znajomość techniczną oraz zapewniają reklamacje po sprzedaży na czas trwania kontraktu. Ci zaś, aby móc z tego korzystać, plącą wpisowe, a następnie procent od realizowanego obrotu. Zobowiązują się również, na mocy kontraktu, respektować przepisy, mające na celu ujednolicenie polityki handlowej takie, jak: urządzenie i dekoracja punktu sprzedaży, uniformy personelu, aprowizacja, używanie pewnej dokumentacji reklamowej i promocyjnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>