Działania promocyjne a ruch na witrynie

Ruch na witrynie jest bardzo istotnym miernikiem prowadzonych działań promocyjnych: dzięki statystykom serwisu można badać zarówno ogólne efekty kampanii, jak i skuteczność poszczególnych jej elementów.

Jeśli firma wykorzystuje promocję w katalogach i wyszukiwarkach, szczególnie cenne są statystyki stron, z których nastąpiło odwołanie do serwisu: ich liczba powinna wzrosnąć. Im wyższy wzrost, tym kampania była bardziej skuteczna. Należy przy tym dodać, że niektóre systemy statystyczne umożliwiają – w wypadku wyszukiwarek – podanie słów kluczowych, dzięki którym użytkownik odnalazł witrynę.

Statystyki serwisu www są też istotne w badaniach skuteczności działań reklamowych: dzięki rankingowi stron, z których nastąpiło odwołanie, widać wyraźnie, które działania przyniosły najlepsze efekty. Przykładowo, jeśli reklama (o takim samym natężeniu, czyli takiej samej liczbie odsłon) została umieszczona w serwisach A, B i C, a w statystykach widać wyraźnie jedynie serwis B, oznacza to, że kampania na tej właśnie witrynie przyniosła najlepsze efekty (oczywiście pod warunkiem, że prowadzimy akcję reklamową, której głównym celem jest skierowanie internautów do serwisu, a nie jest to np. kampania wizerunkowa, mająca na celu głównie ekspozycję naszego logo w sieci).

W badaniu skuteczności promocji przydatne mogą być także narzędzia służące do określania ścieżek wizyt: w takim wypadku widzimy nie tylko same wejścia do serwisu zachęconych promocją internautów, ale także możemy stwierdzić, w jaki sposób poruszają się po stronach oraz jak długo na nich przebywają. Często tworzy się specjalne strony przejściowe, które służą jedynie celom statystycznym (mierzą ruch płynący z poszczególnych elementów reklamowych w sieci): są one widoczne tylko przez ułamek sekundy, jako puste strony, po czym pojawia się właściwa strona docelowa.

Do pomiaru skuteczności działań promocyjnych służy wskaźnik wzrostu liczby odwiedzin (VR, czyli visit ratio). Zazwyczaj używa się go wyłącznie w odniesieniu do emitowanych reklam, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by zastosować go do wszystkich elementów programu promocyjnego.

Najczęściej stosowany jest wskaźnik WOT, obrazujący wzrost liczby odwiedzin strony w trakcie trwania promocji: WOT = (OP – OBP) / OBP X 100% gdzie WOT – wskaźnik wzrostu liczby odwiedzin strony w trakcie promocji, OP – liczba odwiedzin strony w okresie prowadzenia promocji, OBP – liczba odwiedzin strony w takim samym czasie bez promocji.

Należy przy tym pamiętać, że porównujemy ze sobą takie same przedziały czasowe w okresie prowadzenia promocji i bez promocji: najczęściej jest to miesiąc lub tydzień. Jeśli kampania trwa miesiąc i w jej trakcie liczba odwiedzin wyniosła 45 000, a średnia liczba odsłon stron miesięcznie w okresie bez kampanii wynosi 30 000, to wskaźnik wzrostu liczby odwiedzin wynosi: WOT = (45 000 – 30 000) / 30 000 x 100% = 50%'

Wyliczona wartość wskaźnika WOT świadczy o dobrym efekcie bieżącym promocji: liczba odwiedzin w trakcie realizacji programu wzrosła aż o 50 proc. Wskaźnik ten nie mówi jednak nic na temat długookresowego działania programu promocyjnego: z doświadczenia wiadomo, że po zakończeniu kampanii liczba odwiedzin znów maleje,Zazwyczaj jednak do poziomu wyższego niż przed promocją”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>