Dystrybutor w systemie MWP: nowy zawód

Jakkolwiek historia MWP sięga lat 40., w Europie zaczął on być popularny w latach 80. Można to częściowo wytłumaczyć zależnością lego systemu od nowoczesnej technologii. Tak, jak Leonardo da Vinci nie mógł rozpowszechnić swoich latających maszyn, ponieważ przez wieki od jego wynalazku, nie znano siły napędowej dla nich, tak MWP mógł zacząć naprawdę prospero- wać tylko wówczas, gdy era informatyki pozwoliła na szerokie zastosowanie komputerów do zarządzania tym systemem.

Nowoczesna technologia pozwala społeczeństwu rozwijać się. Nowe zawody powstają na porządku dziennym. Aby zbudować dobrze działającą sieć dystrybucji wcale nie jest konieczne studiowanie MWP w szkołach handlowych czy na wyższych uczelniach handlowych lub ekonomicznych. W Europie, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych len rodzaj marketingu nie jest jeszcze w programie szkół ani uczelni.

Dystrybutorzy w systemie MWP pochodzą z różnych środowisk, reprezentują różne profesje, ale wszyscy mają jednakowe szanse sukcesu. Wszystkiego można się nauczyć od swojego sponsora, a następnie nauczać innych, którzy z kolei będą nauczali dystrybutorów ze swojej sieci.

Zawodowi handlowcy również muszą nauczyć się tego nowego zawodu. To im często jest najtrudniej zmienić swój konwencjonalny sposób myślenia o handlu i przystosować się do nowego systemu. „Sztuczki” handlowe domokrążcy, zastosowane do MWP przynoszą wręcz opłakane rezultaty. Reklama „od ucha do ucha” może również przynosić negatywne informacje. Do zadań sponsora należy pomóc nowemu dystrybutorowi realizować sprzedaż poprzez polecanie dobrze sobie znanych produktów i usług, tak jak poleca się swoje ciekawe i pozytywne przeżycia i doświadczenia. Od tego zależy dobra opinia całej profesji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>