Deontologia przedsiębiorstwa

Skromne wpisowe przedsiębiorstwo powinno zabezpieczyć to, aby wysokość wpisowego była proporcjonalna do rzeczywistych kosztów administracyjnych oraz kosztów szkoleniowych związanych ze stworzeniem nowego stanowi- ska dystrybutora. W żadnym wypadku, pieniądze te, nie mogą być zyskiem dla sponsora. Wpisowe powinno być bezwzględnie płacone bezpośrednio przedsiębiorstwu MWP, a nie sponsorowi, aby unikać spokrewnienia się z systemem „piramidy” lub „kuli śniegowej”.

Kontrakt pomiędzy przedsiębiorstwem a dystrybutorem powinien jasno określać, że nie narzuca się żadnego obowiązku kupna. Gdyby tak było, sponsor byłby wynagradzany za sam fakt wprowadzenia nowego dystrybutora.

Jednakże nowy dystrybutor ma interes w tym, żeby zakupić kilka produktów do demonstracji. Różnica pomiędzy „zbyt dużym” a „rozsądnym” składem produktów jest czasem trudna do ustalenia. Zależy to, w dużej mierze, od celów, jakie stawia sobie dystrybutor oraz jego zaangażowanie do swojego nowego przedsięwzięcia.

Przedsiębiorstwo MWP może w pewnym stopniu uczestniczyć w ustaleniu „rozsądnego” składu. Może ono ograniczyć maksymalną sumę przeznaczoną na pierwsze zamówienie produktów oraz połączyć tę restrykcję z systemem kontroli, czy te produkty zostały rzeczywiście sprzedane, zanim zezwoli ono na następne zamówienie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>