Czytelny, jasny regulamin przyznawania nagród

Na stronie konkursowej warto jest wyeksponować logo firmy – zdarza się, że uczestnicy promocji zaglądają tylko na tę stronę, tak więc dzięki umieszczeniu tam elementów identyfikujących firmę mamv szansę, że zostaną one lepiej zapamiętane. Na stronie konkursowej mogą pojawiać się też bieżące wiadomości, które będą dowodem na stałą aktualizację firmowego serwisu www (co być może zachęci internautów do odwiedzania go także po zakończeniu promocji).

Sprawa jest oczywista: regulamin nagradzania musi być jasny i czytelny, bez niedomówień. W przeciwnym wypadku efekt marketingowy będzie odwrotny do zakładanego, a reputacja firmy w sieci może zostać poważnie nadszarpnięta.

O firmowy serwis trzeba dbać zawsze (pisaliśmy już o tym w części drugiej, w rozdziale poświęconym ośrodkom www). W czasie trwania konkursu jakiekolwiek wpadki są jednak szczególnie ryzykowne: trzeba pamiętać, że serwis jest odwiedzany przez osoby, których część nie miała z nim dotąd styczności. Dlatego właśnie należy jak ognia unikać błędów na stronie, nieaktywnych odnośników czy czasowych przerw w działaniu serwera.

Konkurs można także przeprowadzić, nawiązując współpracę z dużym tematycznym serwisem informacyjnym. W takim przypadku firma jest współorganizatorem lub sponsorem konkursu czy loterii (i fundatorem nagrody). Tu obowiązuje zasada: konkurs (loterię) należy zorganizować na stronach, których tematyka jest jak najściślej związana z branżą, w której działa firma. Producent odzieży sportowej powinien sponsorować konkursy na witrynach sportowych, a bank na witrynach finansowych. Chyba że celem promocji jest dotarcie do wąskiej grupy docelowej – w takich wypadkach decyduje nie tylko tematyka, lecz także konkretne dane na temat widowni danego serwisu. Przykładowo, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe zamierza wypromować produkt przeznaczony dla ludzi młodych, może zorganizować konkurs na stronach sieciowego magazynu studenckiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>