Czym są złe nawyki managera dla zasobów ludzkich?

Odpowiadając szybko i na temat na pytanie postawione w tytule – krokiem w tył na ścieżce rozwoju. Nieudacznictwo tego z góry, choćby było znikome, dużo waży. Dlaczego? Bo taka jest natura ludzka, że łatwiej widzi się błędy, niż to, co dobre i pozytywne rezultaty. Złe nawyki managera rujnują proces, w którym grupa ludzi ma zadanie zintegrowania się i osiągnięcia odgórnie wskazanego celu. Pracownicy dość sceptycznie podchodzą z samego początku wobec projektom, założeniom i wymaganiom, które rości sobie firma. Gdy ten, którego postawa ma być z góry nieskazitelna, popełnia błędy, z celów pozostają przysłowiowe nici. Dlatego złe nawyki managera to błąd, który nie jest pojedynczym potknięciem, lecz drażniącymi ludzkie oko i nerwy nagminnymi nieprawidłowościami. Manager jest autorytetem. Jego sposób postępowania nie może zatem budzić żadnych zastrzeżeń, a jeśli pojawia się jakaś nieprawidłowość, powinna zostać jak najszybciej wyeliminowana. Dlatego, gdy managerowi zostaje wytknięte jakieś uchybienie przez członków zespołu, powinien poważnie wziąć je do siebie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>