Czym jest life coaching dla firmy?

Ścisła zależność życia zawodowego i prywatnego (rodzinnego) stwarza w ludziach źródła wielu konfliktów, braku zaangażowania, bezcelowości, nieufności i tym podobnych zachowań. W obliczu dylematu, przed jakim staje coraz więcej przełożonych, wybierają oni dla swoich pracowników life coaching, który usuwa wiele problemów w funkcjonowaniu struktury firmy. Bo czyż wewnętrzna motywacja do osiągania celu, organizacja pracy, budowanie relacji międzyludzkich, kontrola nad emocjami, stres, osiąganie celu czy eliminowanie złych nawyków, którymi po części zajmuje się life coaching podczas pracy z ludźmi, nie są dla firmy ważne? Bywa i tak, że coaching, który pracodawca ustala w porozumieniu z managerem znającym problemy indywidualnych pracowników i całego zespołu, porusza niektóre z zagadnień mających na celu zwiększenie efektywności pracownika, niemniej jednak osobisty coaching daje dużo większe rezultaty. Bo nic co dla większości, nie jest tym samym co dla jednostki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>