Czym jest facylitacja w pracy managera?

Praca na stanowisku managera wymaga od niego posiadania wielu umiejętności dzięki którym to, co robi, przynosi wymierne efekty. Do jednej z nich należy umiejętność facylitacji, czyli pomocy swoją obecnością członkom zespołu w rozwiązaniu powstałego konfliktu. Managerowi bowiem nie wolno podpowiadać gotowych metod, podsuwać pomysłów na załagodzenie konfliktu czy rozwiązanie problemu. Może on jedynie zaproponować rodzaj pracy, który pozwoli członkom zespołu na samodzielne znalezienie drogi wyjścia. Jest to dość trudne dla wielu managerów, tym bardziej młodych stażem, którzy aż wychodzą z siebie, by podsunąć kilka ciekawych pomysłów. Błędy tego typu skutkują jednak przedłużaniem się pewnych etapów rozwojowych zespołu, których głównym celem jest zawiązywanie się skutecznej komunikacji pozwalającej pracownikom otwierać oczy na metodykę działań zorientowanych na korzyści i ułatwiającą znajdowanie kompromisów w łagodzeniu konfliktów. Facylitator wobec takich konieczności nie pozostaje bierny, lecz doskonale motywuje swoją osobą resztę zespołu do działania, które ma przynieść zamierzony cel.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>