Czym jest e-learning?

Nie łatwo jest osiągnąć cel, iść łatwą ścieżką kariery, zachwycać dookoła wszystkich, być cenionym, mieć kompetencje, które budzą zainteresowanie i świetnie funkcjonować w konkretnej roli w zespole, jeśli nie posiada się rzeczowej tematycznej wiedzy oraz pomocy w tym, jak zsynchronizować się z tykającym zegarem firmy. E-learning wypiera w pewnych strukturach organizacyjnych tradycyjne szkolenia. Wciąż rośnie zainteresowanie nim, przede wszystkim w mniejszych firmach. Dzięki instruktażom, prezentacjom czy też specjalnie przygotowanym symulacjom i sprawdzającym testom istnieje możliwość nauki na odległość. E-learning korzysta z możliwości, jakie dają internet, sieci wewnętrzne w firmach czy nośniki danych. Jedyną wadą szkoleń na odległość jest brak rzeczywistego kontaktu z prowadzącym szkolenie, toteż jak na razie dość często tego typu szkolenia nie kończą się sukcesem. Niemniej jednak stanowią punkt zaczepienia dla tych, którzy charakteryzują się silną wolą, samozaparciem i wewnętrzną motywacją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>