Czym jest coaching?

Coaching to wszechstronne wspieranie rozwoju indywidualnego pracownika, zespołu bądź większej struktury organizacyjnej. Jest on trafną pomocą w określeniu celów i planowanej przyszłości. Dzięki wykwalifikowanej kadrze trenerów odpowiedź na szereg nurtujących pytań, metody rozwiązywania problemów i zażegnanie kryzysu stają się proste do osiągnięcia. Ponadto coaching wzmacnia w ludziach pozytywne cechy, wyłapuje to, co istotne jest do zmiany lub wyeliminowania. Trenerzy podczas szkolenia coachingowego zwracają uwagę na ich przeszłość, toteż przyjrzenie się sobie i swoim dotychczasowym zachowaniom staje się zachowawcze i przynoszące sukces. Obecnie wiele firm dla swoich pracowników oprócz korzystnego coachingu biznesowego związanego ściśle z pracą zawodową fundują im tzw. life coaching kładący nacisk na osobisty rozwój, który poniekąd ma spore odzwierciedlenie w ich efektywności. Bo jak wiadomo, życia prywatnego nie tak łatwo jest przecież nie przenosić na zawodowe. Świadomi przełożeni wiedząc o tym, serwują więc swojej kadrze kompleksowy coaching, który bardzo dobrze rokuje w obydwu obszarach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>