CPA – opłata uzależniona od efektów

CPA (cost per action) to metoda rozliczania reklamy w zależności od akcji, jaką podejmuje użytkownik. Rezultatem kampanii może być (i najczęściej jest) sprzedaż produktu lub usługi – w takim wypadku model ten jest określany jako PPS, pay per sale, czyli zapłata za sprzedaż.

Innym przypadkiem jest pobieranie opłat za samo zgłoszenie zainteresowania – ten sposób określany jest zwykle terminem CPL, czyli cost per lead. Zgłoszenie takie może mieć różny charakter: często jest to na przykład wypełnienie formularza w ośrodku www, do którego odnosiła dana reklama.

Model CPA, choć najmniej jeszcze w Polsce rozpowszechniony, jest chyba najkorzystniejszy dla reklamodawcy, który płaci za rzeczywistą interakcję z użytkownikiem (podstawą naliczania opłaty jest tu raport sprzedaży czy statystyki dotyczące liczby złożonych za pośrednictwem sieci zamówień). Model ten nadaje się głównie do kampanii mających na celu wywołanie konkretnego działania, błędem jest zastosowanie rozliczenia CPA w kampanii wizerunkowej.

Nowy trend – programy afiliacyjne (associates). Całkowicie nowym zjawiskiem na rynku reklamowym są programy afiliacyjne. Pod względem rozliczeń programy te przypominają nieco model CPA (rozliczenie na podstawie efektów), inna jest jednak organizacja współpracy pomiędzy witryną a reklamodawcą.

W modelu CPA mamy do czynienia z sytuacją, w której reklamodawca (a najczęściej reprezentujący go pośrednik) wykupuje na danej witrynie powierzchnię reklamową, określając jedynie koszty (cenę za jedno „zdarzenie”, np. dokonanie zakupu za pośrednictwem banera) i czas promocji.

W programie afiliacyjnym natomiast reklamodawca tworzy sieć witryn partnerskich, podpisując z nimi długoterminowe umowy, witryny takie otrzymują często prawo posługiwania się logo reklamodawcy. Opłaty są pobierane (identycznie jak w wypadku modelu CPA) za konkretne zdarzenie, zazwyczaj jest to dokonanie – za pośrednictwem banera – zamówienia w ośrodku www reklamodawcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>