Coobranding

Content coobranding, czyli współtworzenie zawartości, polega na dostarczaniu przez sponsora treści do danej witryny. W takim wypadku dostawca treści nie otrzymuje wynagrodzenia w gotówce, ale za to przy danych wiadomościach, publikowanych na przykład w dużym portalu, znajduje się informacja typu: „artykuł został przygotowany przez firmę X (przy współpracy firmy X) itd.”, zwykle uzupełniona odnośnikiem do strony sponsora. Jest to chyba najmniej agresywna i jedna z najbardziej skutecznych metod budowania pozytywnego wizerunku firmy w Internecie.

Wykorzystanie form interaktywnych. W kampaniach public relations mogą być z powodzeniem wykorzystywane elementy interaktywne. Zmuszają one internautę do działania, co w wielu wypadkach może zwiększyć skuteczność prowadzonych przy okazji akcji promocyjnych. Należy podkreślić, że elementy interaktywne są najczęściej wykorzystywane w działalności public relations na własnych stronach firmowych, rzadziej natomiast spotyka się tego typu działania prowadzone na obcych stronach www (wyjątkiem jest sponsoring elementów interaktywnych, o którym była mowa w poprzednim podrozdziale).

Najczęściej wykorzystywane formy interaktywne, służące budowaniu wizerunku firmy w sieci to: gry sieciowe, elementy graficzne do pobrania, wirtualne kartki pocztowe oraz elementy komunikacyjne (chat-roomy, fora dyskusyjne itp.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>