Category NLP

Manger musi kochać to, co robi

Ciężka praca, wysiłek, zaangażowanie, dobre chęci, wewnętrzna motywacja nie wystarczą do tego, aby osiągnąć cel i być ekspertem w tym, co się robi. Managerowi, który chce odnosić sukcesy i wymierne korzyści oraz czerpać satysfakcję, musi kochać to, co robi...

więcej

PRZYSZŁOŚĆ MARKETINGU WIELOPOZIOMOWEGO W EUROPIE CZ. II

Ktoś, komu potrzebne są dokładniejsze informacje w jakiejś dziedzinie, będzie ich szukał w specjalistycznych czasopismach lub w specjalizujących się w danej dziedzinie sklepach, będzie zasięgał porady sprzedawców (która niestety, nie zawsze jest dobra w dużych sklepach), jak również coraz częściej będzie się kierował poradą przyjaciół łub znajomych, którzy właśnie taką rzecz kupili i są z niej bardzo zadowoleni.

więcej

Jak wygląda konstruktywna krytyka pracownika?

Po pierwsze należy zwrócić uwagę na to, że informacja zwrotna w relacjach manager- pracownik jest niezwykle ważna dla dobra firmy, zespołu, samego pracownika jak i managera. Otóż jedynie dzięki temu zabiegowi struktura organizacyjna jest w stanie funkcjonować i odnosić cele postawione na samym początku założeń jakiejkolwiek działalności...

więcej

Z czym wiąże się skuteczna rozmowa oceniająca?

Pracownicy tworzący zespół przed którym stawia się wyzwania, nakłada odpowiedzialność oraz oczekuje efektywnej współpracy, nie mogą pozostawać w swoim działaniu niemotywowani i niekontrolowani. Rozmowa oceniająca pracownika jest bezcennym narzędziem w rękach managera, które stwarza możliwość najefektywniejszego wykorzystani...

więcej

Przyspieszenie rozwoju – MWP

Od początku dziejów odkrycia technologiczne wywierają wpiyw na ludzi. Mieliśmy w historii Epokę Ognia. Kamienia. Żelaza oraz Epokę Przemysłową. Odkrycia technologiczne charakteryzujące każdą z nich dokonywały się na przestrzeni setek lat.

więcej

Psychologiczny proces akceptacji zmian – MWP

Każdy z nas, niezależnie od tego, do jakiej grupy konsumentów należy, zanim zaakceptuje jakiś nowy pomysł, musi przejść przez różne fazy psychologiczne. Różni nas jedynie szybkość, z jaką przechodzimy z jednego etapu do następnego. Są to następujące fazy:

więcej

Pesymizm środków masowego przekazu – MWP

W ciągu dwudziestego stulecia środki masowego przekazu nabrały takiego znaczenia, że mówi się dzisiaj powszechnie o nich jako o „czwartej władzy”. Co zauważa się czytając nagłówki artykułów? Jakie są główne informacje dziennika telewizyjnego? Katastrofy, zwolnienia z pracy, zamachy…

więcej

Roztropny konsument i zindywidualizowanie sprzedaży

Nieprzemyślane zakupy, robione zupełnie beztrosko, należą już do przeszłości. Obecnie wymaga się jakości. I to po umiarkowanej cenie. Nie wierzy się już w mylną reklamę. Dokładnie czyta się etykietki. Staliśmy się dorosłymi konsumentami.

więcej

MWP, a obawa przegranej

Jakiekolwiek przedsięwzięcie przedstawia zawsze pewne ryzyko. Często jest to ryzyko finansowe, ale również może być to strata czasu i energii, jeżeli wysiłki okazały się nieefektywne. W każdym razie, jakkolwiek by nie było, zawsze jesteśmy wygrani, ponieważ zdoby- watny nowe doświadczenie i nowe umiejętności oraz lepiej poznajemy siebie i innych…

więcej

Prezenty dla pracowników

W ramach polityki pracowniczej, w której za godziwe zachowanie się pracodawcy uważa się szacunek dla wkładu pracownika oraz lojalność wobec jego sfery prywatnej, istotne jest dodatkowe wynagrodzenie pracownika w wymagającej tego chwili. Co jednak mają wybrać dla pracowników pracodawcy, gdy zbliża się np...

więcej

Kilka słów o rekrutacji pracowników

Wybranie pracownika nie jest takie proste, jakby mogło się wydawać tym, którzy nie muszą tego dokonać. Ocenianie pracowników na oko to szaleństwo, którym stosunkowo często posiłkują się rekrutujący. Pracownik przecież nie może być tanią siłą roboczą, ma współpracować z firmą, a nie zapełniać jedynie wolny wakat...

więcej

Jakość życia

Równolegle do tendencji ucieczki od pośpiechu i niepokoju dnia codziennego, nie chcemy już, lub nie możemy, pracować w tym samym przedsiębiorstwie do końca życia. W latach 60. po ukończeniu studiów rozpoczynało się gdzieś pracę i wszystko było proste. Mieliśmy zagwarantowane miejsce. Film pod tytułem „Absolwent”, w którym główną rolę grał Dustin Hoffman, odzwierciedla dylemat epoki. „Tm worrying about my futurę” (Niepokoję się o moją przyszłość) – mówi młody człowiek. „Piastics” (tworzywa sztuczne) – odpowiada mu jego wujek1. Odpowiedź zawiera się w jednym słowie.

więcej

Telesprzedaż i marketing

Pierwsze programy poświęcone teledystrybucji, pojawiły się we Włoszech w 1974 roku. Od tego czasu cieszą się one dużym powodzeniem. W 1985 roku podobne audycje ukazały się w Stanach Zjednoczonych. Obecnie, programy poświęcone sprzedaży i promocji transmitowane są tam dwadzieścia cztery godziny na dobę.

więcej

Sprzedaż bezpośrednia poprzez reprezentantów handlowych

Od czasu rewolucji przemysłowej w 1850 r., metody dystrybucji stale rozwijają się. Targom miejskim stworzyły konkurencję małe sklepy. Potem pojawiły się duże sklepy wielobranżowe (Harrods – w Wielkiej Bryta- ni i, La Samaritaine – we Francji) oraz sieci sklepów (Monoprix – we Francji, Marks&Spencers – w Wielkiej Brytanii). Ich sukces doprowadzi! do super- i hipermarketów, które oferują te same produkty po niższych cenach.

więcej