Category NLP

Pracownicy w przedsiębiorstwie

Tradycyjnie, samo pojęcie dużego przedsiębiorstwa nasuwało myśl o szczycie technologicznym. Komputery były takim luksusem, że tylko duże międzynarodowe przedsiębiorstwa mogły sobie na nie pozwolić.

więcej

Niepewność managera

Praca managera niesie ze sobą wiele wyzwań, które zdecydowanie najczęściej wiążą się z umiejętnością podejmowania decyzji. Najtrudniejsze co spotyka go podczas pracy to stykanie się z sytuacjami często absolutnie nieprzewidywalnymi, które wymagają podjęcia decyzji...

więcej

Kto może zostać managerem?

Dobry i rzetelny manager nie godzi w dobro swoich podwładnych, umie wysłuchać i bezstronnie podejść do wielu istotnych problemów w swoim zespole, któremu musi dawać poczucie bezpieczeństwa. Bo jedynie tym sposobem będzie mógł uzyskać z ich strony aprobatę i chęć do działania...

więcej

Kodeks deontologiczny związku zawodowego sprzedaży bezpośredniej

MWP jest oparty głównie na zasadach sprzedaży bezpośredniej, dlatego można do niego zastosować te same reguły postępowania etycznego. W większości krajów europejskich, istnieją związki zawodowe sprzedaży bezpośredniej, reprezentowane na skalę europejską przez Europejską Federację Związków Zawodowych Sprzedaży Bezpośredniej (FEDSA, Federation of European Direct Seiling Assotiationsj oraz na skalę światową przez Światową Federację Związków Zawodowych Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA, World Federation of Direct Seiling Assotiationsj.

więcej

MARKETING WIELOPOZIOMOWY

Francuski minister do spraw kontaktów /. Parlamentem. Wypowiedź podczas debaty nad przyjęciem ustawy dotyczącej marketingu wielopoziomowego, 10.01.1995 r. stał się on najlepszym sprzedawca kurczaków na święcie. Jest to przykład znaczenia dystrybucji.

więcej

MARKETING WIELOPOZIOMOWY

Przeżywamy obecnie przełomowy okres w historii naszej ekonomiki i socjologii. Klimat naszej pracy zmienia się. Środki masowego przekazu mówią o kryzysie ekonomicznym. Podczas gdy wiele zakładów pracy, aby przetrwać, zmuszonych jest redukować swój personel, gdy inne bankrutują, każdego dnia powstają nowe przedsiębiorstwa. Niektóre z nich rozwijają się w zadziwiająco szybkim tempie oraz osiągają ogromne zyski.

więcej

Dystrybutor w systemie MWP: nowy zawód

Jakkolwiek historia MWP sięga lat 40., w Europie zaczął on być popularny w latach 80. Można to częściowo wytłumaczyć zależnością lego systemu od nowoczesnej technologii. Tak, jak Leonardo da Vinci nie mógł rozpowszechnić swoich latających maszyn, ponieważ przez wieki od jego wynalazku, nie znano siły napędowej dla nich, tak MWP mógł zacząć naprawdę prospero- wać tylko wówczas, gdy era informatyki pozwoliła na szerokie zastosowanie komputerów do zarządzania tym systemem.

więcej

PRZYSZŁOŚĆ MARKETINGU WIELOPOZIOMOWEGO W EUROPIE

Pierwsza pralka pojawiła się na rynku w 1922 roku. Trzeba było dziesięciu lat, aby wszystkie gospodynie domowe dowiedziały się o tym cudownym wynalazku oraz, gdzie można go nabyć. W 1939 roku ukazała się pierwsza telewizja czarno-biała, a po wojnie – w okresie „odbudowy” – ogromna ilość innowacji pojawiała się na rynku z wzrastającą częstotliwością, co miało wkrótce zrewolucjonizować nasze życie codzienne. Dzisiaj, innowacje ukazują się nie co pięć lat, lecz co sześć miesięcy!

więcej

Jak poprawić pozycję rynkową?

W tym miejscu ważne staje się utworzenie zespołu, którego członkowie mają różnorodne kompetencje, inne postawy wobec sytuacji biznesowej, różne doświadczenie i światopogląd...

więcej

Jakie korzyści niesie badanie opinii pracowników?

Satysfakcja pracowników jest najlepszym wyznacznikiem prosperowania firmy. Diagnozowanie jej funkcjonowania przy pomocy badania opinii pracowników bez zarzutu charakteryzuje działanie jej większości obszarów, dla których taka ocena sprzyja poprawie. Rozpatrując korzyści, jakie przynosi badanie opinii pracowników, na szczególną u...

więcej

Prawo do zatrudnienia

Przyczyna obecnego kryzysu ekonomicznego leży w tym, że nasze spojrzenie na życie zawodowe najczęściej związane jest z myślą o zatrudnieniu. W 1974 roku politycy twierdzili, że Europa nie jest w stanie finansować więcej niż 10 milionów bezrobotnych, i że należało zrobić wszystko, aby nic przekroczyć tej liczby. Oficjalne źródła podają nam dzisiaj, że jest ich 20 milionów, nie licząc wyrzutków społeczeństwa, którzy nie są zarejestrowani.

więcej

ZGODNOŚĆ MWP Z AKTUALNYMI TENDENCJAMI

MWP zawdzięcza swój sukces w dużej mierze temu, że jest on zgodny z głównymi tendencjami, jakie obserwuje się obecnie w Europie. MWP, a „powrót do domu”. MWP jest formą sprzedaży bezpośredniej, która odbywa się przeważnie w domu klienta, w jego „ulubionym kokonie”. Pozwala to klientowi dokonać zakupów w sposób prosty i przyjemny. Ma on poczucie bezpieczeństwa wiedząc, że ma do czynienia z przyjacielem, który nie będzie usiłował „wyrolować” go oraz przyjemność, wynikającą z możliwości skorzystania z miłego, serdecznego kontaktu, nie musząc otwierać drzwi nieznajomym. Jest to forma sprzedaży zupełnie różna od tradycyjnego „domokrążcy”, usiłującego wtargnąć za wszelką cenę do domu, aby sprzedać coś, czego konsument nie chce.

więcej

Zaangażowanie pracowników w pracę a manager?

Polityka pracownicza przybrana w pióra to marzenie wielu zarządzających firmami. Sęk w tym, że trudno o nią z naturalnego powodu, którym jest często niezadowolenie pracowników...

więcej

Skuteczne wydawanie poleceń

Polecenia wydawane przez managera mają określony z góry cel. Jedynie takie nie spotkają się z opieszałością w ich wykonywaniu przez członków zespołu. Skutecznie znaczy kolejno precyzyjnie, wszystkie nieścisłe informacje nie dadzą pożądanego rezultatu...

więcej