Category NLP

Próbki produktów z towarzyszącą im usługą

Również w wypadku elektronicznych produktów hybrydowych (produkt plus towarzysząca mu usługa) dostarczanie próbek przez Internet jest powszechnie stosowaną formą promocji. Jeśli firma promuje specjalistyczne oprogramowa nie, którego podstawową zaletą jest ciągła aktualizacja przez Internet, może na swojej stronie umieścić okrojoną wersję programu, która uprawnia na przykład do jednorazowej aktualizacji. W takim wypadku użytkownik może przetestować sam produkt oraz towarzyszącą mu usługę, po czym podjąć decyzję o ewentualnym zakupie.

więcej

Antystrony

Innym, bardziej drastycznym sposobem krytykowania firmy lub jej produktów w sieci są antystrony. Są to witryny internetowe, których głównym celem jest krytyka – określonych zjawisk, symboli, wreszcie firm czy nawet konkretnych osób.

więcej

Coobranding

Content coobranding, czyli współtworzenie zawartości, polega na dostarczaniu przez sponsora treści do danej witryny. W takim wypadku dostawca treści nie otrzymuje wynagrodzenia w gotówce, ale za to przy danych wiadomościach, publikowanych na przykład w dużym portalu, znajduje się informacja typu: „artykuł został przygotowany przez firmę X (przy współpracy firmy X) itd.”, zwykle uzupełniona odnośnikiem do strony sponsora. Jest to chyba najmniej agresywna i jedna z najbardziej skutecznych metod budowania pozytywnego wizerunku firmy w Internecie.

więcej

Obawa przegranej – MWP

To, co nas najbardziej wstrzymuje przed zaryzykowaniem w coś nieznanego, to obawa utraty tego, co już posiadamy. Odnosi się to zarówno do Państw, do dużych przedsiębiorstw, jak i do jednostek. Państwa wydawały ogromne sumy pieniędzy na podtrzymanie gałęzi przemysłu, które nie odpowiadały już wymaganiom dzisiejszych rynków. Najbardziej frapującymi przykładami są: wydobywanie węgla, hutnictwo, budowa statków'.

więcej

Motywowanie pracowników – zarażanie sukcesem

Pieniądz jest najskuteczniejszą formą motywowania pracowników. Jednakże każdy pracodawca musi wiedzieć, że pracownik sowicie wynagrodzony nigdy nie będzie tak efektywnym pracownikiem, jak pracownik usatysfakcjonowany tym, że robi coś, co lubi i co się chwali...

więcej

Powrót do domu

Główną tendencją obecnego dziesięciolecia jest powrót do domu. Dążenie to pojawiło się w latach 80. Faith Popcorn, która wymyśliła słowo „cocooning” (kokoning) dla określenia tego nurtu, już w 1970 roku przepowiedziała, że Amerykanie wybiorą powszechny powrót do bezpiecznego i wygodnego ogniska domowego. Zainstalują się komfortowo w fotelu lub na kanapie, z pilotem do zdalnego sterowania telewizji w ręce oraz blisko telefonu, by móc zamówić pizzę do dostarczenia do domu.

więcej

Przyspieszenie rozwoju – MWP cz. II

Postęp technologiczny jest coraz szybszy. Ogromna ilość produktów, których używamy obecnie nie istniała, gdy zaczynaliśmy pracować. Żyjemy w epoce obfitującej w odkrycia. Alvin Toffler1 podkreśla przyspieszenie rytmu inwencji, eksploatacji i rozpowszechnienia nowej technologii. Coraz więcej pomysłów rodzi się w umysłach badaczy, coraz krótszy czas dzieli pomysł od jego konkretyzacji w formie produktu. Według Tofflera – 90 proc. wynalazców wszystkich czasów żyje dzisiaj. Wydaje się, że nie ma limitu na wyszukiwanie nowych produktów i usług.

więcej

Sprzedaż bezpośrednia i korespondencyjna

Pod nazwą sprzedaży bezpośredniej rozumie się wszystkie formy sprzedaży poza sklepem. Może być to bezpośredni kontakt sprzedawcy z klientem w domu lub na specjalnie w tym celu organizowanych zebraniach czy wystawach produktów. Liczne przedsiębiorstwa w Europie działają przez swoich reprezentantów handlowych, których zatrudniają. Inne korzystają z usług niezależnych dystrybutorów. Zapewnia to osobisty kontakt oraz serdeczną i dobrą usługę, jakiej oczekuje dzisiaj europejski klient.

więcej

Wewnętrzna motywacja pracowników

W psychologii można wyodrębnić dwa modele motywacji pracowników w firmie. Jednym jest zewnętrzna motywacja, w której dla pracownika liczy się nagroda, zazwyczaj w formie pieniężnej, Drugi model motywacji stanowi motywacja wewnętrzna, czyli satysfakcja z samego siebie, która daje przysłowiowego kopa...

więcej

Poszukiwanie etyki

O etyce mówi się teraz na co dzień. Mnożą się różne organizacje etyczne, glosuje się nowe prawa bioetyczne. Mówi się o etyce w dziedzinie nauki, medycyny, dziennikarstwa czy też polityki”, tak zaczyna się ostatnia książka Leona Schwartzenberga1.

więcej

Prawo do zatrudnienia cz. II

Przedsiębiorstwo handlowe jest po prostu zbiorem kompetencji pewnej liczby osób, w celu produkowania lub sprzedawania usług na zapotrzebowanie rynku, W miarę upływu czasu, potrzeby stale zmieniają się i przedsiębiorstwa muszą się dostosowywać do tych zmian. Nowe zakłady powstają, podczas, gdy inne znikają z rynku. Ażeby sprostać rynkowi, który stale jest w ruchu, konieczne są zmiany.

więcej

Respektowanie formalności prawnych

Zawód dystrybutora w MWP należy do zawodów handlowych. Nie jest to zatrudnienie, lecz możliwość stworzenia swojego własnego przedsiębiorstwa dystrybucji. Każde państwo ustanawia swoje przepisy dotyczące tej profesji, których należy przestrzegać.

więcej

Czym jest e-learning?

Nie łatwo jest osiągnąć cel, iść łatwą ścieżką kariery, zachwycać dookoła wszystkich, być cenionym, mieć kompetencje, które budzą zainteresowanie i świetnie funkcjonować w konkretnej roli w zespole, jeśli nie posiada się rzeczowej tematycznej wiedzy oraz pomocy w tym, jak zsynchronizować się z tykającym zegarem firmy...

więcej

Sprzeciw pracowników

Gdy manager zapowiada zmiany, musi liczyć się z tym, że mogą one nie zostać zaakceptowane przez załogę tak, jakby tego chciał. Z czego to wynika? Z wielu racjonalnych zachowań ludzkich, które są przecież naturalną obroną...

więcej