Biznes rodzinny i dowolny wymiar godzin

Dla wielu dystrybutorów MWP jest biznesem rodzinnym. Małżeństwa lub pary żyjące w konkubinacie, ojcowie i synowie, matki i córki, siostry i bracia znajdują w tym systemie najrozmaitsze układy, aby pracować razem. W tym „elastycznym” zawodzie, który nie wymaga specjalnych kwalifikacji zawodowych jest to zupełnie możliwe. Wiele matek wychowujących dzieci cieszy się możliwością uczestniczenia, choćby w niepełnym wymiarze godzin, w działalności swojego męża. Nie muszą się one ograniczać wyłącznie do wkładania listów do kopert.

Rzeczą naprawdę specyficzną w systemie MWP jest to, że nie można w nim odnieść sukcesu, nie pomagając równocześnie innym go osiągnąć. Nasze wynagrodzenie zależne jest od sukcesu ludzi, których sponsorowaliśmy. Nasz biznes staje się naprawdę rentowny wówczas, gdy uda nam się pomóc wielu osobom rozwinąć również prosperujący interes.

Sponsorując kogoś, dystrybutor zobowiązuje się zapewnić mu pomoc oraz przeszkolenie. Początkujący dystrybutor potrzebuje asysty, aby nauczyć się zawodu. System wynagrodzeń jest tak zorganizowany, że moty- wuje sponsora, żeby pomógł dystrybutorowi, którego wprowadził.

Zawód dystrybutora w MWP dostępny jest dla każdego. Nie ma znaczenia czy posiadacie wyższe wykształcenie, czy nie, czy jesteście płci męskiej czy żeńskiej, młodzi czy starzy, czy Wasza skóra jest czarna czy żółta. Wielu różnym ludziom powiodło się w tym przedsięwzięciu. Byli kelnerzy, sekretarki, ludzie interesu, nauczyciele, lekarze, weterynarze, cieśle osiągnęli w nim sukces, o jakim marzyli.

To, że każdy może tu spróbować swojej szansy, nie oznacza, że każdemu się powiedzie. Obecnie w Europie tylko 20 do 40 proc. dystrybutorów wytrwa w działalności przez pierwszy rok. Znalezienie pierwszych odpowiednich osób do sponsorowania okazuje się nie takie łatwe. Motywacja wielu nowo sponsorowanych jest często niewystarczająca do osiągnięcia sukcesu. Zaniechać działalności jest tak łatwo, tym bardziej, że wkład finansowy był tak nieznaczny.

Istnieją pewne wspólne cechy charakteryzujące dystrybutorów, którzy odnieśli sukces. Są to: otwartość umysłu, pozytywne i optymistyczne usposobienie, chęć usamodzielnienia się, posiadanie jasno sprecyzowanych celów życiowych, wysokie wyobrażenie o samym sobie, profesjonalizm, etyka, wytrwałość. Są to odważni i uparci w postanowieniu pionierzy. Ludzie, którzy pracują sami ciężko oraz zdolni są pomóc innym.

Większość ludzi prowadzących działalność MWP robi to w niepełnym wymiarze godzin. Dzięki elastyczności tego systemu, w którym mogą sami planować rozkład godzin, dla wielu stanowi on po prostu źródło dodatkowych zarobków.

Najłatwiej jest rozpocząć tę działalność równolegle ze swoją podstawową pracą, poświęcając na to wieczory oraz weekendy. A z chwilą, gdy rozwinie się ona dostatecznie, zająć się nią w pełnym wymiarze godzin.

Ten rodzaj pracy pozwala na elastyczność, której brak jest w naszym „sparaliżowanym” statusami społeczeństwie. Status studenta, pracownika, bezrobotnego, emeryta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>