Badanie opinii pracowników

Badanie opinii pracowników na temat struktury organizacyjnej, w której funkcjonują, można określić jako skuteczną metodę oceny funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Trafne pytania pozwalają dotrzeć do informacji, które bywają często wyznacznikami dalszego prosperowania firmy. Wśród istotnych pytań, na które odpowiedzi poznaje manager lub przełożony powinny się znaleźć pytania o: jakość organizacji pracy jakość współpracy w zespole jakość współpracy pomiędzy zespołami jakość komunikacji wewnętrznej potrzeby pracowników w kwestii szkoleń ocenę pracowników w kwestii wynagrodzenia ocenę kadry zarządzającej Oprócz tego, że badanie opinii przynosi cenne informacje dla „góry”, zadowala pracowników, gdyż czują się oni wobec takich posunięć szanowani i nie sposób im czuć się lekceważonym. Tym bardziej rośnie ich wewnętrzna motywacja, a zasugerowane w badaniach opinii sprawy zaczynają być rozwiązywane. Ponadto wzrasta w pracownikach lojalność wobec firmy i przełożonego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>