Antystrony

Innym, bardziej drastycznym sposobem krytykowania firmy lub jej produktów w sieci są antystrony. Są to witryny internetowe, których głównym celem jest krytyka – określonych zjawisk, symboli, wreszcie firm czy nawet konkretnych osób.

Antystrony powstają zwykle w celu skrytykowania dużych firm lub znanych osób. Niekwestionowanym liderem wśród obiektów tego typu ataków jest Microsoft i jego założyciel Bill Gates. W Polsce prym wiedzie zdecydowanie Telekomunikacja Polska, instytucje państwowe (w tym ZUS) oraz duże firmy (przeważnie z sektora informatycznego lub finansowego). Dlaczego tak się dzieje? Antystrony są często próbą odreagowania stresów związanych z konfrontacją z dużą firmą. Nieudane próby reklamacji czy załatwienia bardziej skomplikowanych spraw, które napotykają opór ze strony molochów, są najczęstszym powodem ich powstawania.

W Polsce tradycja antystron jest bogata. Przykładem obszernej antystrony jest witryna poświęcona ZUS-owi (pod znamiennym tytułem: ?y4nty-ZUS – strona poświęcona debilizmowi (?) organizatorów reform społecznych 1999”), na której można znaleźć m.in. informacje o programie „Płatnik”, zwanym tam Pogromem Płatnika. Serwis ten nie zawiera jednak wyłącznie krytyki – jest tam też dział pod tytułem „A teraz pomyślmy konstruktywnie o ZUS-ie i zacznijmy to wszystko naprawiać”.

Antystrony można traktować jak internetowe książki skarg i zażaleń, dopóki oczywiście nie naruszą w sposób drastyczny dobrych obyczajów lub nie zaczną szkalować firmy czy pracujących w niej osób. Firma, która natrafiła na własną antystronę, powinna ją uważnie monitorować – w szczególności wypowiedzi osób odwiedzających taki serwis. Być może zawiera ona cenne uwagi na temat danego przedsiębiorstwa czy wręcz wskazówki, co należy zrobić, by usprawnić obsługę klienta lub serwis.

Antystrona nie jest też zawsze szkodliwa dla przedsiębiorstwa. Z obserwacji wynika bowiem, że odwiedzający tego typu serwisy są i tak bardzo krytyczni: przed wyrobieniem sobie zdania na temat danej firmy lub jej produktów zwykle odwiedzają strony oficjalne przedsiębiorstwa. Tak więc wracamy tu do punktu wyjścia – najważniejsze jest przygotowanie profesjonalnej i przyjaznej dla użytkownika firmowej strony www.

Uczestnictwo firmy w grupach dyskusyjnych (news) ne tematy za pośrednictwem Internetu. System Usenet News jest hierarchicznie uporządkowany: dyskusje są podzielone na wiele grup tematycznych. I tak w do-

Z kolei grupy biznesowe obejmują: pl.biznes (zagadnienia ogólne), pl.biznes.banki (zagadnienia związane z bankowością) oraz pl.biznes.wgpw (zagad- nienia związane z inwestowaniem na giełdzie). Nie należy jednak ograniczać swojego zainteresowania jedynie do tych grup: przykładowo, istnieje też grupa nowości sieci (tam więc warto wysłać wiadomość o powstaniu firmowej witryny!).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>