Analiza potrzeb szkoleniowych dla pracowników

Aby założony projekt ujrzał szczęśliwą metę, najważniejsze są indywidualne kompetencje i efektywność pracowników tworzących zespół oraz umiejętność rzetelnej współpracy. Wyzwania zawodowe, jakie stawia przed zespołem manager, bywają szczególnie w początkowej jego fazie budowania się i organizacji trudne. Z pomocą przychodzi fachowe przygotowanie członków zespołu do efektywnej realizacji zadań. Zanim jednak do niej dojdzie pracownikom należy się odpowiedni coaching poprzedzony profesjonalną analizą szkoleniową, której powinien dokonać manager. Głównym celem takiej analizy jest dokładne określenie swoistych dla każdego pracownika możliwości, zdolności oraz braków. Posiłkując się tymi brakami i całokształtem pozytywnych wartości, które posiada pracownik, manager jest w stanie wybrać takie szkolenie, które będzie najdokładniej dopasowane do członków zespołu. Bez rzeczowej analizy potrzeb szkoleniowych pracowników zespół nie ma szans na rozwój i zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>