Adaptacja nowych pomysłów – MWP

W 1983 roku amerykański ekonomista – Everett M. Rogers' przeprowadził badania na temat czasu, jaki konieczny jest do zaakceptowania nowości przez konsumentów, Zauważył on, że ludzie reagują bardzo różnie na nowe produkty oraz na nowe pomysły. Zaraz po ukazaniu się jakiegoś nowego produktu na rynku, jego sprzedaż odbywa się powoli. Następnie, coraz więcej osób przyswaja sobie daną innowację i poziom sprzedaży osiąga swoje maksimum, po czym zaczyna on maleć, aż w końcu kupują go tylko ci, którzy są powolni w zmianie swoich zwyczajów. Wyodrębnił on pięć grup konsumentów:

– 2,5 proc. konsumentów, są to pionierzy. Podejmują ryzyko, wypróbowują nowe pomysły. Ich wspólną cechą charakteru jest ryzykowność,

– 13,5 proc. konsumentów, tworzy grupę „szybko myślących i przyjmujących zmiany”. Ich opinie są na ogół respektowane i cieszą się oni statusem liderów. Adaptują oni nowe pomysły szybko, lecz ostrożnie.

– 34 proc. stanowi „większość szybko myślących”, którzy lubią innowacje, lecz nie mają postawy liderów. Ich dominującą cechą charakteru jest głęboka refleksja.

– 34 proc. można określić jako „większość spóźnialskich”. Są to sceptycy, którzy nie akceptują zmian, zanim opinia publiczna ich nie poprze.

– 16 proc. to tradycjonaliści. Boją się oni wszelkich zmian, nie ufają postępowi, a innowacje akceptują tylko wówczas, gdy jest już ona lak szeroko rozpowszechniona, że stała się częścią tradycji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>