Monthly Archives Listopad 2018

Zalety pracy zespołowej

Początki współpracy każdego formującego się zespołu nie wyglądają czytelnie. Bywa w nich wiele nieścisłości w funkcjonowaniu oraz wypełnianiu swoich ról. Trudno mówić więc o współpracy, gdyż start zespołu to zdecydowanie większe zaangażowanie w indywidualne wykonywanie obowiązków...

więcej