Monthly Archives Sierpień 2018

MWP- rodzaj pracy

Jak wytłumaczyć to, że w atmosferze generalnego kryzysu, zmniejszonego rozwoju ekonomicznego, codziennych zwolnień z pracy, przedsiębiorstwa działające na zasadzie MWP tak doskonale prosperuj:}? Że większość z nich nie zaciągnęła długów ani długo-, ani średnio-, ani krótkoterminowych?

więcej