Daily Archives 15/08/2017

MWP- rodzaj pracy cz. III

Oryginalność tego systemu polega na założeniu z góry, że nadaje się on dla każdego. Nie ma kryteriów selekcji przy wprowadzaniu nowych osób, każdy jest tu mile widziany. Jakkolwiek, niektórzy sponsorzy decydują się poświęcić swój czas wyłącznie dystrybutorom, którzy – ich zdaniem – są tego warci.

więcej