Daily Archives 09/08/2017

Koszty pracownicze

Według niego, idealnym rozmiarem przedsiębiorstwa jest taki zakład, w którym koszty transakcji są rów- ne kosztom niewydajności. Lecz od 1930 roku zmniejszanie się kosztów transakcji szło w parze ze zwiększaniem się kosztów niewydajności.

więcej