Daily Archives 08/08/2017

Korzyści z badania satysfakcji z wynagrodzenia

Poziom satysfakcji z wynagrodzenia jest ściśle związany z poziomem zaangażowania zawodowego pracowników. O tych dwóch aspektach nie zapomina żaden manager, który rzetelnie prowadzi zespół na drodze do odnoszenia sukcesów. Dużą korzyścią dającą wymierne efekty jest przeprowadzanie badań dotyczących satysfakcji z wynagrodz...

więcej