Monthly Archives Sierpień 2017

O satysfakcji z wynagrodzenia

Manager jako opiekun zatrudnionych pracowników oprócz badania ich satysfakcji pracy i potrzeb jest zobowiązany do przeprowadzania badań odnoście satysfakcji z wynagrodzenia. Nie chodzi tu jedynie o wartość nominalną, lecz o bezkonfliktowość pomiędzy korzyściami, jakie odnosi pracownik a oczekiwaniami wobec jego pracy...

więcej

O komunikacji wewnętrznej w zespole

Żadna struktura organizacyjna bez odpowiedniej komunikacji wewnętrznej nie sprosta swoim zamierzonym celom i realizacjom założonych projektów. Jej funkcjonowanie nie będzie sprzyjało rozwojowi, a problemy na wielu płaszczyznach mogą spowodować poważne deficyty w jej działalności...

więcej

Nowe zwyczaje dotyczące zakupów

Przedsiębiorstwa powinny dostosować się do naszych nowych wymagań. Nie mamy już ochoty biegać po sklepach. Niech przyjdą do nas! Katalog, telefon, telewizja, przyjaciel, który wpadnie na chwilkę, pozwalają wybrać u siebie w domu, co nam się podoba. Małe sklepy nie odpowiadają już tendencjom jutra. Znaleźć miejsce do zaparkowania samochodu, dźwigać swoje zakupy, obejść poszczególne sklepy… To nam się jesz- cze zdarza, ale me lubimy zaopatrywać się w ten sposób. Prościej jest zatelefonować i podać numer swojej karty kredytowej.

więcej

Niechęć vr stosunku do zmian – MWP

Nieufność w stosunku do zmian nie jest charakterystyczną cechą naszej epoki. W 1850 roku, podczas rewolucji przemysłowej, maszyny zastąpiły ludzi: rzemieślników, rolników i wielu innych… W manufakturze maszyny tkackie odniosły duży i szybki sukces, ponieważ tak bardzo zwiększyły wydajność. Nie tylko przyspieszyły one produkcję tkanin, ale polepszyły ich jakość powodując, że były one bardziej regularne i mocniejsze.

więcej

MWP- rodzaj pracy cz. III

Oryginalność tego systemu polega na założeniu z góry, że nadaje się on dla każdego. Nie ma kryteriów selekcji przy wprowadzaniu nowych osób, każdy jest tu mile widziany. Jakkolwiek, niektórzy sponsorzy decydują się poświęcić swój czas wyłącznie dystrybutorom, którzy – ich zdaniem – są tego warci.

więcej

MWP JAKO INNOWACJA

MWP różni się od znanych dotychczas form marketingu. Ażeby go zrozumieć i zaakceptować, musimy przejść kolejno przez każdy klasyczny etap procesu adaptacji innowacji, o których była mowa wyżej. Po okresie pewnej obojętności, przychodzą nam na myśl różne negatywne pytania. Nie jest to rodzaj „kuli śniegowej” czy nielegalnej piramidy? Nie było czasami reportażu w dzienniku telewizyjnym o pokrewieństwie tego systemu z sektą? Czy poprzez tę działalność nie stracę zarówno pieniędzy, jak i przyjaciół?

więcej

Manager musi matkować

W obliczu wielu działań na płaszczyźnie, która jest wielowątkowa, manager musi po części zachowywać się jak matka i matkować zespołowi. Tylko dzięki takiej metodyce jest w stanie wydobyć z jego członków potencjał, na który w firmie jest wielkie zapotrzebowanie...

więcej

Lata 90.

Bieżące lata trudniejsze są do odcyfrowania. Brak perspektywy czasu utrudnia to zadanie. Ale takie słowa jak: środowisko, kokoning, natura, technologia, bio, powrót do źródeł, czystość, jawność, etyka… pojawiają się jako najbardziej charakteryzujące epokę.

więcej

Koszty pracownicze

Według niego, idealnym rozmiarem przedsiębiorstwa jest taki zakład, w którym koszty transakcji są rów- ne kosztom niewydajności. Lecz od 1930 roku zmniejszanie się kosztów transakcji szło w parze ze zwiększaniem się kosztów niewydajności.

więcej

Korzyści z badania satysfakcji z wynagrodzenia

Poziom satysfakcji z wynagrodzenia jest ściśle związany z poziomem zaangażowania zawodowego pracowników. O tych dwóch aspektach nie zapomina żaden manager, który rzetelnie prowadzi zespół na drodze do odnoszenia sukcesów. Dużą korzyścią dającą wymierne efekty jest przeprowadzanie badań dotyczących satysfakcji z wynagrodz...

więcej

Korzyści z analizy potrzeb szkoleniowych pracowników

Badanie potrzeb szkoleniowych zatrudnionych to fachowe narzędzie w rękach Mangera. Dzięki niemu dostaje on ścisłe informacje na temat indywidualnych postaw członków zespołu, poziomu ich wiedzy, kwalifikacji, które mają istotny wpływ na rozwój firmy oraz ich oczekiwań...

więcej