Monthly Archives Lipiec 2017

Co to są szkolenia indywidualne pracowników?

Ten typ szkolenia jest najbardziej skuteczną formą przysposobienia pracownika do realizowania wytyczonych mu celów, powierzonych obowiązków, nałożonej odpowiedzialności i przede wszystkim do tego, by umiejętnie współpracował z resztą zespołu...

więcej

Antyekonomia

Niektórzy pracownicy, zbyt liczni zresztą, stają się „sprzedawczykami” przedsiębiorstwa, które ich zatrudnia, uważając głównie na to, aby nie popełnić jakiegoś dużego wykroczenia, które mogłoby zagrozić ich posadzie i zabiegają tylko o to, aby umocnić swoją pozycję w zakładzie. Ich osobisty interes rzadko zbiega się z interesem firmy. Ubiegają się o stanowiska dla laurów, tytułu oraz korzyści, jakie z niego wynikają, a nie dla wprowadzenia nowych, odważnych projektów czy genialnych pomysłów. Poczucie odpowiedzialności za ogólny interes zakładu oraz etyka zawodowa należą, niestety do rzadkości, kiedy jest się na szczycie. Zbyt wielu dyrektorów zaabsorbowana jest myślą o osobistych korzyściach.

więcej

Analiza potrzeb szkoleniowych dla pracowników

Aby założony projekt ujrzał szczęśliwą metę, najważniejsze są indywidualne kompetencje i efektywność pracowników tworzących zespół oraz umiejętność rzetelnej współpracy. Wyzwania zawodowe, jakie stawia przed zespołem manager, bywają szczególnie w początkowej jego fazie budowania się i organizacji trudne...

więcej