Daily Archives 18/07/2017

Jak udzielać pracownikom krytyki?

Każdy pracownik posiada pełne prawo do szacunku. Kodeks pracy ściśle broni pracowniczych praw, a więc szefowie czy managerowie muszą mieć ten aspekt szczególnie na uwadze. Krytyka wobec błędów członków zespołu pozostaje jednak niezastąpioną formą motywacji...

więcej

Jak przygotować pracownika do oceny?

Jeżeli manager w odpowiedni sposób przedstawi swojemu zespołowi warunki, na których będą pracować, komunikować się z nimi na wcześniej ustalonych zasadach, monitorować przebieg ich działalności i uświadomi pracownikom, o tym, że ich współpraca, rozwój i efekty pracy będą oceniane, ma wielkie szanse dobrze poprowadzić efektywny zespół do c...

więcej

Jak powinien być przygotowany konsultant do spraw rekrutacji?

Osoba postawiona na powyższym stanowisku wbrew pozorom nie ma łatwego zadania. Konsultant do spraw rekrutacji niemniej niż rekrutowani kandydaci musi być rzetelnie przygotowany. Ponadto obowiązują go zasady dobrego tonu, które stosunkowo często nie mają stosownej wartości dla większości konsultantów...

więcej

Jak dotrzeć do słuchaczy?

Słuchacz, pracownik, członek zespołu, bądź co bądź to człowiek mający oprócz uszu i oczu rozum oraz swoje osobiste przekonania, dlatego docieranie z informacją do niego wcale nie jest proste...

więcej

Jak chwalić pracowników?

Pochwała w przeciwieństwie do nagany, upomnienia czy krytyki może mieć miejsce w publicznym gronie. Jeśli managerowi zależy na dawaniu dobrego przykładu, umiejętnie może posłużyć się kompetentną, rzeczową i bez nadmiernej empatii pochwałą członka zespołu, któremu właśnie ona się należy...

więcej