Daily Archives 17/07/2017

FUNKCJONOWANIE MWP

MWP wzoruje się zarówno na zasadach franszyzy, jak też sprzedaży bezpośredniej. Franszyzy, ponieważ działa on na zasadach niezależnych, lecz w bliskim kontakcie z producentem. Wzorem zaś sprzedaży bezpośredniej istnieje w tym systemie tylko jeden pośrednik pomiędzy fabrykantem a konsumentem. Jest nim niezależny dystrybutor.

więcej